logo

Postcod loterij automatische afschrijving


postcod loterij automatische afschrijving

Deelnemers kunnen ook op andere wijze dan door het winnen van een prijs hiertoe in de gelegenheid gesteld worden.
Een schriftelijke beëindiging van de deelname dient ondertekend te worden door de deelnemer en tekst piosenki bingo beata kozidrak voorzien te zijn van diens voor- en achternaam en lotnummer(s) teneinde de beëindiging te kunnen verwerken.
Een deelnemer kan met maximaal 3 gratis loten aan een trekking deelnemen.
De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte worden gebracht op het bij de Nationale Postcode Loterij bekende adres.Is gerechtigd te bepalen of en wanneer een toegevoegd spel zal plaatsvinden.Behoudt zich het recht voor om voor prijzen in natura met een waarde onder de EUR 25, (vijfentwintig euro) alternatieve prijzen, waaronder cadeaubonnen, uit te keren.Zich het recht voor om de gewonnen prijs/prijzen niet aan de betreffende deelnemer uit te keren, terug te vorderen, te verrekenen en/of de inleg alsnog te incasseren.Deel te nemen én de Nationale Postcode Loterij.V.De deelnemer machtigt de Nationale Postcode Loterij.V.Hier vindt u ook terug hoeveel deelnemers er deze maand in de prijzen zijn gevallen.Alle overige wijzigingen niet inhoudende een verhuizing (bijv.Is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.Om de inleg voor zijn lot/loten tot wederopzegging van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer te incasseren.U dient 18 jaar of ouder te zijn om mee te doen, en de inleg per trekking (14 x per jaar) worden automatisch van uw bankrekening afgeschreven.Tot en met.Artikel 4 Speelgeheim, de namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.
De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte gebracht op het bij de Nationale Postcode Loterij.V.
Gemachtigd heeft de daartoe benodigde inleggelden van zijn bankrekeningnummer af te schrijven én wiens lotnummer(s) is (zijn) bepaald overeenkomstig artikel 3 van dit reglement.
De deelnemer ontvangt een bevestiging van de beëindiging.De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer aan de Nationale Postcode Loterij.V.Is ook die combinatie bezet, dan geldt de combinatie AM als volgende; etc.We and our partners operate globally and use cookies, including for analytics, personalisation, and ads.Met uw inleg steunt u een groot aantal goede doelen waar de loterij zich aan verbonden heeft.In de vergunning van de Nationale Postcode Loterij.V.De exacte omvang van de betreffende prijs wordt voorafgaand aan de trekking bekendgemaakt.Door de Nationale Postcode Loterij.V.Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg worden terugbetaald.Zorg ervoor dat u uw rekeningnummer waar de loten op worden afgeschreven paraat hebt; de medewerker kan u dan sneller helpen met afmelden.De in het vorige lid genoemde uiterlijke termijn van betaling kan door de directie van de Nationale Postcode Loterij.V.
U kunt zelf niet aangeven waar u graag uw bijdrage naar toe ziet gaan.
Schriftelijk, telefonisch of via internet doorgeven.

Sitemap