logo

Bonus be carrefour eu


bonus be carrefour eu

Hoe de rechten kunnen worden uitgeoefend, leest u in ons privacybeleid: /nl/bescherming-van-de-privacy.
Toch is het mogelijk dat de gegeven of overgenomen informatie onvolledig of onjuist.
Newsletters : Get our newsletters with exclusive promotions and offers.Avec Groupasol et la Carrefour Bonus Card, bénéficiez de 200 de réduction sur votre commande de mazout et gagnez 1 Point Bonus par tranche de 3 litres achetés.Ook indien de prijs wordt geweigerd of om andere redenen niet aan de winnaar wordt overhandigd, komt de prijs weer toe aan Carrefour en verliest de winnaar elk recht op enige vergoeding.De organiserende onderneming verbindt zich ertoe om samen met haar dienstverleners alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het systeem voor het bepalen en het tellen van de stemmen en de toekenning van de prijzen in overeenstemming is met het reglement.De keuze van de winnaars kan niet worden betwist.Carrefour geeft geen persoonsgegevens van deelnemers door aan derden zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.Bonusvraag : Wedstrijdreglement Bonusvraag Januari 2019, artikel 1 - Voorwerp van dit reglement.Enkel de aankopen waarvoor de geregistreerde Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.De organiserende onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en hun gevolgen.Er is geen verhaal mogelijk tegen de beslissingen van Carrefour Belgium NV waarbij de winnaars worden aangewezen.Je Carrefour Bonus Card biedt je 10 korting en tot 1000 Bonuspunten.Dit contract is onderhevig aan het Belgische recht.De prijzen kunnen niet worden overgedragen, omgeruild of gewijzigd en ze geven geen aanleiding tot enige compensatie in welke vorm dan ook.Grâce à votre Carrefour Bonus Card, bénéficiez du 1er mois offert à l'achat de votre carte RestoPass et recevez 500 Points Bonus.
Carrefour Bonus Card, the advantages of the Carrefour Bonus Card: My Carrefour account : activate online your profile and consult online your number of points.Vivez lexpérience Montgolfière et recevez.000 Points Bonus!Geniet tot 200 korting én tot.333 Carrefour Bonuspunten op je mazoutbestelling bij Groupasol.Indien de wedstrijd moet worden overgezet, gratis gokkasten 2009 colossus geannuleerd, geheel of gedeeltelijk onderbroken om redenen buiten de wil van de organiserende onderneming, aanvaardt deze geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook.De deelnemer erkent echter dat het versturen van deze gegevens via het internet nooit zonder risico.In geval van ex aequo wint de deelnemer die eerst geantwoord heeft.Even een auto of bestelwagen nodig?Als er zich toch een storing machine à jus de fruit professionnelle zou voordoen en het toewijzingssysteem hierdoor wordt beïnvloed, aanvaardt de organiserende onderneming geen aansprakelijkheid ten opzichte van de deelnemers.De organiserende onderneming kan in het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of een toeval buiten haar wil.Deelnemers zijn ervan op de hoogte dat hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Carrefour voor de doeleinden van het beheer van deze wedstrijd.Grâce à votre Carrefour Bonus Card, bénéficiez de 15 de réduction sur votre commande.The added value of an independant owner.Artikel 10 - Toestemming Deelnemers aanvaarden dat hun identiteit en hun gegevens gecontroleerd worden.De organisator bewaart de vergaarde persoonsgegevens voor de duur die nodig is voor het beheer van de wedstrijd en tot maximaal 24 maanden na het einde van de wedstrijd.
Om Bonuspunten te sparen, moeten deelnemers hun Carrefour Bonus Card tonen wanneer ze betalen: - Per aankoopschijf van 2 euro* ontvangen ze 1 Bonuspunt.
Deelnemers hebben recht op toegang tot de hen betreffende gegevens en kunnen desgevallend rectificatie, bonus gratuit klondike wissing of overdraagbaarheid verlangen door contact op te nemen met Carrefour Belgium.


Sitemap