logo

Alle gokkasten online betalen met sms
alle gokkasten online betalen met sms

Melding van auteursrecht - AW Indien je meent dat door een gebruiker van de Service inbreuk is gemaakt op Materiaal waarvoor jij het auteursrecht bezit, neem je contact op met de auteursrechtagent van Apple zoals vermeld in het auteursrechtbeleid van Apple.
Je stemt ermee in dat Apple het recht heeft je feedback voor elk doel te gebruiken, tenzij zulks is verboden door een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.Apple zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Service, maar noch Apple noch haar leveranciers van materiaal of diensten geven enige garantie betreffende de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van locatiegegevens of andere informatie die door de Service wordt.Wanneer je Mijn fotostream gebruikt, bewaart Apple fotos die zijn couette legere geant casino gemaakt met je iOS-apparaat of zijn geüpload vanaf je computer gedurende een beperkte tijd en pusht Apple deze automatisch naar je andere Apple apparaten waarop Mijn fotostream is ingeschakeld.Je kunt anderen toegang tot deze bestanden geven om ze te bekijken, bewaren, kopiëren of wijzigen.Dergelijke gegevens kunnen worden gedeeld met een andere app die je downloadt van dezelfde appontwikkelaar.Back-up van je Materiaal maken Je bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up vrijgezellenfeest holland casino op je eigen computer of op een ander apparaat van belangrijke documenten, afbeeldingen of ander Materiaal dat je via de Service bewaart of waar je toegang tot hebt.Als je een gezinsorganisator bent, stem je ermee in dat Apple op regelmatige basis de kosten voor gezinsleden die hun opslagruimte uitbreiden in rekening brengt volgens jouw betalingsmethode.Je ontvangt 1 GB gratis opslagruimte en je kunt deze hoeveelheid niet vergroten met een web-only-account.Wijziging van de Service.Gebruik van andere Apple Producten en Services Voor speciale onderdelen of faciliteiten van de Service die door Apple en/of haar licentiegevers worden geleverd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de mogelijkheid eerdere aankopen en iTunes Match en/of iCloud-muziekbibliotheek (waarvoor extra kosten gelden) te downloaden, zijn.Met Delen met gezin kun je bepaald aangeschaft materiaal, waaronder aankopen in de Store en Apple abonnementen, delen met gezinsleden.Wanneer je je creditcard of betaalrekening wilt wijzigen of wanneer de status van je creditcard of betaalrekening is veranderd, dan moet age legal pour entrer casino las vegas je je gegevens online wijzigen in het deel Account Information van iCloud; tijdens de verificatie van je nieuwe betalingsgegevens door Apple kan je toegang.Apple zoals gebruikt in de onderhavige voorwaarden, betekent: Apple Inc., gevestigd te One Apple Park Way, Cupertino, California, voor gebruikers in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika (met uitzondering van Canada alsmede territoria en bezittingen van de Verenigde Staten, en Franse en Britse bezittingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika.
Het is niet toegestaan delen van de Service te vermenigvuldigen in ongeacht welke vorm en met ongeacht welke middelen, behalve voor zover deze bepalingen dit uitdrukkelijk toestaan.
Beëindiging door Apple Apple kan onder bepaalde omstandigheden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving je gehele Account of een deel ervan en/of toegang tot de Service beëindigen of opschorten als gevolg van onder meer: (a) overtredingen van deze Overeenkomst of ander beleid of richtsnoeren.
Wanneer je een volwassene bent, om persoonlijke of andere informatie te vragen aan een minderjarige (personen jonger dan 18 jaar of van een zodanig andere leeftijd als in de plaatselijke wetgeving als minderjarig wordt gedefinieerd) die je niet persoonlijk kent, met inbegrip van doch niet.Om voortgezet gebruik van de Service door jou mogelijk te maken, worden dergelijke updates mogelijk automatisch gedownload en geïnstalleerd op je apparaat of computer.Het volgende materiaal wordt niet opgenomen in je iCloud-back-up: materiaal dat via de iTunes Store, App Store of iBooks Store is aangeschaft, media die vanaf je computer zijn gesynchroniseerd en je fotobibliotheek, als je iCloud-fotobibliotheek hebt ingeschakeld.Department of Commerce of op de Entity List.Daarnaast zal Apple na verloop van tijd de informatie en gegevens die zijn opgeslagen in of onderdeel zijn van je account(s) verwijderen.Je kunt je abonnement wijzigen door je opslagruimte te verhogen of te verlagen in het gedeelte iCloud in Instellingen op je apparaat of in het paneel iCloud in Systeemvoorkeuren op je Mac of in iCloud voor Windows op.
Je mag je Accountgegevens aan niemand anders bekend maken.
JE erkent voorts DAT DE service niet IS bedoeld OF geschikt IS voor gebruik IN situaties OF omgevingen waarin HET niet OF vertraagd werken VAN OF fouten OF onnauwkeurigheden IN HET materiaal, gegevens OF informatie DIE door DE service worden geleverd TOT overlijden, letsel.

Voor zover je ervoor kiest gebruik te maken van de Service, doe je dit op eigen initiatief en ben je zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten.
Indien je je versie toch kunt herstellen, kun je mogelijk gegevens die je in de Bètavoorziening hebt aangemaakt niet overbrengen naar de oudere niet-bètaversie van de voorziening.


Sitemap